Tablica ogłoszeń

Nabór w roku szkolnym 2022/2023

Nabór w roku szkolnym 2022/2023

by mgr inż. Jan Maciejewski -
Number of replies: 0

Innowacyjna Szkoła dla Dorosłych „PRZYSZŁOŚĆ”

prowadzi nabór w roku szkolnym 2022/2023 w szkole policealnej na kierunku

OPIEKUN MEDYCZNY

– nowy, atrakcyjny zawód w 1,5 roku (3 semestry)

– nauka bezpłatna bez dodatkowych opłat

– nauka w systemie hybrydowym (zajęcia w formie mieszanej: zdalnej i stacjonarnej)

– doświadczona zawodowo kadra pedagogiczna

– profesjonalnie wyposażona pracownia do nauki zawodu w pomoce dydaktyczne

– realizacja praktyk zawodowych: krajowych i zagranicznych oraz współpraca międzynarodowa

– realizujemy program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

– wydajemy zaświadczenia o nauce oraz świadectwa na drukach MEN

– legitymacje dla słuchaczy uprawniające do zniżek

– udogodnienia dla obcokrajowców i osób niepełnosprawnych

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

Weź przyszłość w swoje ręce, zapisz się już dziś!

Więcej w zakładce Rekrutacja